Bize Ulaşın              
İSDAŞ

İŞ HİJYENİ LABORATUVARI (İSGÜM YETKİLİ LAB.)

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

(20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar

 

İşverenlerin yükümlülükleri

 

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

 

(2) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

 

İŞ HİJYENİ ALANINDA HİZMET VERİLECEK PARAMETRE LİSTESİ

Sıra No    Parametre2                                               İş Hijyeni Ölçüm / Test/ Analiz Metodunun Adı

1             Ortam Gürültü Ölçümü                               Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini      

2             Kişisel Gürültü Maruziyeti                          Akustik – İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini Ve Bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini              

3             Kişisel Titreşim Maruziyeti                         (El-Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümü)        Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi

4             Kişisel Titreşim Maruziyeti                         (El-Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümü)        Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi

5             Kişisel Titreşim Maruziyeti                         (Tüm VücutTitreşim Maruziyeti Ölçümü) Mekanik Titreşim - Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla     

6             Aydınlatma                                                   Measurement Of Lighting Levels İn TheWorkplace -  Canada Occupational Safety And Hea lth Regulations,

7             Termal Konfor                                              Orta Dereceli Termal OrtamlarPmv Ve Ppd İndislerinin Tayini Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi     

8             Termal Konfor                                              Sıcak Ortamlar-Wbgt (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini              

9             İşyeri Ortamı Toplam Toz Ölçümü              General Methods for Sampling and Gravimetric Analysis of Respirable and Inhalable Dust  HSE / MDHS 14/3: 2000

10           İşyeri Ortamı Solunabilir Toz Ölçümü         General Methods For Sampling And Gravimetric Analysis Of Respirable And Inhalable Dust  HSE / MDHS 14/3: 2000

11           Kişisel Toplam Toz Ölçümü                        General Methods For Sampling And Gravimetric Analysis Of Respirable And Inhalable Dust  HSE / MDHS 14/3: 2000

12           Kişisel Solunabilir  Toz Ölçümü                  General Methods For Sampling And Gravimet ric Analysis Of Respirable And Inhalable Dust  HSE / MDHS 14/3: 2000

13           Toksik Gaz ve Buhar Konsantrasyonu       Standard Practice For MeasuringThe Concentration Of Toxic Gases Or Vapors Using DetectorTubes ASTM 4490-96: 2011

Laboratuvarımız hakkında detaylı bilgi için www.kipdasmuhendislik.com