Bize Ulaşın              
İSDAŞ

Boru ve İsale Hatlarının Temizlik ve Dezenfektesi


Dezenfeksiyon ve dezenfeksiyonun başarısı için evvelden alınması gerekli önlemler:

İçme su hatlarında kullanılacak borular temiz bir halde saklanmalı ve döşeninceye kadar içlerine taş,toprak vs. maddeler girmeyecek  şekilde önlemler alınmalıdır.

İçmesuyu borularının döşenmesi sırasında imkan nisbetinde fazla kirlenmemesi sağlanmalıdır. İş günü sonunda veya iş tatil edildiğinde serbest uçlar kapatılmalıdır. Döşeme ekibi boruyu hendeğe indirirken boru içine toprak vs. girmesini mani olamıyorsa indirme esnasında ve boru hatta bağlanıncaya kadar, bırakılmak şartıyla boru uçları kanaviçe tıkaçlarla kapatılmalıdır.

Hendek suyunun boru içerisine girmesine imkanlar nisbetinde mani olunmalıdır. Döşeme işlemine geçici olarak ara verildiğinde, boru hattının serbest uçları sızdırmaz bir şekilde kapatılmalıdır.

Boru eklerini yapmakta kullanılacak malzeme temiz bir halde bulunmalı ve saklanılmalıdır. Salmastra veya (benzeri) malzeme kuru olarak ek yerine yerleştirilmeli,yağlı ve katrana bulaşık olmamalıdır.

 

     Boru hattının yıkanması

       İlk Yıkama

 

Boru hattı basınç denemelerinden sonra ve dezenfeksiyon işleminden evvel olmak üzere basınçlı suyla ve boşaltma vanalarının elverdiği ölçüde iyice yıkanmalıdır.

Ancak yıkama hat içine girmiş bulunan hafif malzemeyi çıkarabilecek ağır malzeme gene hat içinde kalacaktır.

Bu sebeple yukarıdaki boruların temiz bir şekilde saklanılması ve döşenmeleri hususundaki maddeler gereğinin yapılmasına çok itina edilmelidir.

 

Büyük çapta borularda (D>400 mm )gerekli yıkama hızının sağlanması (U>0,30 m/sn ) zor olacağından, bu durumda yukarıdaki maddeler hükümlerinin

sıkı bir şekilde uygulanmasına özellikle önem verilmelidir.

 

   Vanaların Temizlenmesi

 

 Boru hattının yıkanmasından sonra vana ve yangın muslukları açılarak kontrol edilmeli sürüklenerek gelmiş bulunan kum, taş ve sair yabancı maddeler alınmalıdır.

 

 

   Dezenfektanlar

 

                        Klor (Gaz veya Sıvı)

                        Sodyum Hipoklorit

                        Kalsyum Hipoklorit

                        Adik Kalsyum Hipoklorit (Kireç Kaymağı)

                        Ozon

                        Ültrüviyole Işınları